Faglig læsning

Nyhed billede
..
 • Louise Dreyer den 28-08-2015
  SKOLEBODENS MENUPLAN FOR SEPTEMBER laugh
 • Peter Thomsen den 10-08-2015
  Kære forældre på 7. årgang.

  Elever fra 0. til 6. klasse må ikke forlade skolens område i løbet af skoledagen.

  Elever fra 7. årgang må gerne forlade skolen i frikvartererne.

  Hvis der er nogle af jer forældre som ikke ønsker at jeres barn må forlade skolen, bedes dette meddelt til kontoret. Så som udgangspunkt må eleverne gerne forlade skolen på 7. årgang, hvis vi ikke hører andet fra jer forældre. Elever i 8. og 9. årgang har også adgang til at forlade skolen.

  Venlig hilsen
  Peter Thomsen
  Skoleleder
   
 • Peter Thomsen den 07-08-2015
  Kære forældre

  Jeg håber at I alle har haft en god sommerferie. Nu skinner solen og vi er i gang igen. Vi har i denne uge forberedt elevernes første skoledag og det videre forløb for kommende skoleår.

  Vi har iværksat nye tiltag såsom K-fag, Fokustid og nyt Resursecenter. I kan se sidst i dokumentet hvad Ressourceteamet, K-fag og Fokustid er for en størrelse. De lektioner som ikke er faglektioner fx dansk eller matematik er samlet i et nyt Resursecenter som er styret af vores Souschef - Pædagogisk afdelingsleder Mette Weise Holtoug. Det betyder en hurtigere og mere dynamisk hjælp til klasser og enkelte elever. Det kan både være forbyggende eller mere akut hjælp. Vi glæder os til at arbejde på den nye måde.

  Første skoledag mandag den 10. august
  Elever 1. – 9. årgang møder kl. 8.00 og har senest fri efter 6. lektion. Elever i indskolingen går over i FFO når de almindelige lektioner stopper.

  Vi har fællessamling for 1. – 9. årgang kl. 9.15 på skoletorvet hvor I som forældre eller andre altid er velkommen til at deltage. Der vil på intra komme en oversigt over hvornår der hver uge er morgensamling på skiftende dag kl. 8.00 om morgenen. Vi håber at skabe en tradition for at forældrene kommer og deltager i sangen. Vi har også ofte  indslag fra klasser, som viser hvad de har arbejdet med eller optræder med noget.
  Eleverne på 0. årgang møder kl. 10.00 på skoletorvet. Herefter er der program med flagalle og taler m.m. Det bliver ganske festligt. Vi håber alle forældrene på 0. årgang kommer.

  I kan nu se eleverne skemaer på forældreintra og på vores hjemmeside. Eleverne fra 0. – 3. årgang har senest fri kl. 14.10. En dag er det kl. 13.30. Det betyder at FFO åbner for alle børn på samme tid. Det giver lidt flere muligheder for at tage ud af huset eller lave andre spændende ting, da alle elever og medarbejdere møder ind på en gang.

  Vi glæder os til kommende skole år med et godt forældresamarbejde og nye spændende tiltag på skolen Vi er på vej ”MOD NYE MÅL”.  Se vores hjemmeside.

  Venlig hilsen
  Peter Thomsen
  Skoleleder
  Lille Værløse Skole

  Nyt skemaindhold
  Sidste år prøvede vi for første gang de nye lektionstyper fra skolereformen af i praksis. Det gav en række positive og negative erfaringer, og det har været vores mål at tilføre disse lektioner endnu mere kvalitet for både ansatte og elever.
  Det betyder, at der i år optræder nogle nye fag på skemaet: K-fag og fokustid.

  K-fag
  K-fag er en understøttende valgfagsordning, der hviler på både voksne og børns kompetencer. I K-fags timerne får eleverne mulighed for at beskæftige sig med en selvvalgt aktivitet, planlagt af lærere og pædagoger, der har særlig virkelyst og kunnen på netop det område.
  K-fagene tilrettelægges på tværs af årgangstrinnene, så der vil også være mulighed for at prøve sig af i nye grupperinger og få en større kontakt med de lærere, pædagoger og elever, der også er en del af skolens dagligdag, men som kontakten måske ikke er så stor til. På den måde håber vi, at eleverne vil opleve en større social sammenhæng, samtidig med at de får mulighed for at beskæftige sig med en aktivitet, der understøtter deres faglige styrker og interesser.
  I de to første uger af skoleåret forbereder og gennemfører vi præsentationen, udvælgelsen og holddelingen af K-fags tilbuddene, og derefter går de forskellige forløb i gang.

  Fokustid
  Fokustiden er de lektioner, der tidligere har været afsat til lektiecafé. Også hér ønsker vi at brede mulighederne for faglig støtte og udfoldelse mere ud, så man ikke kun har én voksen i én klasse, men derimod har flere fagpersoner at støtte sig til. Det vil betyde, at der i langt de fleste tilfælde vil være både faglærere og pædagoger til rådighed, så vi sikrer den bedste opbakning til eleverne, uanset om behovet er lektiehjælp, social aktivitet, assistance på biblioteket eller andet. De enkelte årgange er i fuld gang med at tage stilling til, hvorvidt fokustiden enten skal foregå på en samlet årgang eller flere samlede klassetrin.

  Resten af timerne?
  Endelig har vi en pulje timer, der tidligere blev puttet i skemaet som UU-lektioner. De fleste er allerede anvendt til ovenstående aktiviteter, men vi har lidt i reserve, som vi har valgt at samle til hele aktivitetsdage. Det betyder, at vi, i stedet for de drypvise pædagogtimer på årgangene, kan tilbyde eleverne hele dage med mulighed for udflugter, projekter, sportsaktiviteter el.lign. i løbet af skoleåret. For pædagogerne giver det både sammenhængs- og samarbejdskraft, og for eleverne betyder det, at de vil opleve et veltilrettelagt indhold i de timer, der tidligere af og til har været en kilde til frustration. Vi informerer selvfølgelig om, hvornår disse dage løber af stablen i løbet af skoleåret.

  Vi ser frem til at prøve kræfter med vores nye tiltag og håber, at de vil være med til at give endnu mere mening og kvalitet til skoledagen på Lille Værløse Skole for både børn og voksne!

  Mål med ressourceteamet
  Alle børn og voksne skal trives og have de mest optimale muligheder for læring
  • Børnene skal blive så fagligt dygtige som muligt
  • Børnene skal videreudvikle sociale kompetencer gennem samvær med andre.
  • De voksne skal have gode muligheder for at udvikle deres faglige kompetencer.
  Centret skal være et sted for inspiration og nysgerrighed og udveksling af erfaring.

  Formålet er:
  • At de ekstra ressourcer der er til stede på skolen skal bruges fleksibelt og dynamisk og derved undgå spild.
  • At den mere præcise tildeling af ressourcer betyder større udbytte af undervisningen, både for den enkelte og for hele klassen.
  • At de medarbejdere der får opgaverne udvikler faglige kompetencer til at kunne videreformidle/sparre/vejlede kolleger og dermed være med til at videreudvikle hele skolens læringsmiljø.

  Skoleledelsen
   
 • Peter Thomsen den 17-04-2015

  Kære forældre

  Torsdag den 16. april blev forældrene præsenteret for skolens nye udmøntning af princip om elevernes brug af mobiltelefoner.

  Forældrene har efterspurgt en mere aktiv implementering af skolens princip i forhold til elevernes brug af mobiltelefoner. Nedenstående er skolens og FFO´s nye regler for brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr i indskolingen.

  Vi håber de nye regler bliver godt modtaget og jeg hører gerne fra dig, hvis du har input eller kommentarer til vores nye regler.

  Reglerne træder i kraft fra mandag den 20. april. I forhold til 3. årgang gælder Toppens regler for brug af mobiltelefoner efter skoletid. 3. årgang begynder i Toppen fra 1. maj.


  Venlig hilsen

  Peter Thomsen
  Lille Værløse Skole

  Skoleleder

   

   

  Lille Værløse Skole og FFO

  Mobiltelefonregler

  Mobiltelefonregler FFO 1 og indskolingen 0. – 3. årgang

  Mobiletelefoner og andet elektronisk udstyr afleveres ved ankomst til FFO om morgenen eller over i klassen, hvis man ikke er tilmeldt morgenåbningen i FFO. Mobiltelefonen udleveres igen når barnet skal hjem fra FFO eller skole.

  Mobiltelefonerne opbevares i klassens mobilkuffert i løbet af dagen og følger børnene.

  Først i FFO 1 fra kl. 7.00, så over til klassen kl. 8.00 og så tilbage til FFO når eleverne møder ind fra skolen. I skoletiden bruges mobiltelefonerne, når lærerne har givet lov til dette i forbindelse med undervisningen. I FFO tiden bruges mobiltelefonerne, hvis barnet er tilmeldt mobilværkstedet. Der er mulighed for mobilværksted mandag, onsdag og fredag.

  I forhold til at kommunikere til dit barn, kan I-portalen bruges. Pædagogerne følger med på I-portalen og beskeder lagt ind før kl. 13.00 bliver set. Vi opfordre til at alle bruger I-portalen til at skrive faste aftaler ind.

  Efter kl. 13.00 på selve dagen, skal forældrene ringe eller sms´se til følgende mobiltelefoner:

  Jonstrup afdeling:
  Mobiler: 72 16 46 03 – SMS og ring

  eller 72 16 46 04 – Kun ringe

  eller 72 16 55 35 – Kun ringe

  Lille Værløse Skole:

  Cafeén fastnet: 72 35 77 10 – Kun ringe

  Flyver mobilen: 72 16 47 61 – Ringe og SMS

   

  For ansatte:

  Vi er et forbillede for børnene, det vi ikke vil have børnene gør, skal vi heller ikke selv gøre.

  Det skal være legalt, at en ansat giver besked til kollegaer om at vedkommendes mobiltelefon ikke er på lydløs, da vedkommende venter vigtige opringninger.

  Vi må gerne tage billeder af børnene med vores egen telefon, hvis dette indgår i dokumentation af aktiviteter.

   

 • 01-09-2015
  09:00-14:00
  Ekskursion - Nationalmuseet (2 x HT-kort) · 9X · 9Y
  1
 • 04-09-2015
  08:00-08:20
  Morgensamling (Vært Tine og Sebastian) for 0. til 6. årgang på skoletorvet - Indslag 3.Y (SJe) · 0A · 0C · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 3X · 3Y · 3Z · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B
  1

Så er K-fag i fuld gang. Billederne er fra de tre hold: Lego, Byg-design dit drømmehus og jonglering.

Besøgstæller

92028