Juleafslutning i Kirken

..
 • Andreas Fatum den 19-01-2017  Hour of Code på Lille Værløse Skole


  Før jul meddelte vi, at vi udsatte vores deltagelse i ´Hour of Code’-projektet, da bl.a. udflytningen af PLC stod i vejen for at gennemføre programmet på ordentlig vis.

  Men nu har vi fundet et mere passende tidspunkt, så torsdag og fredag i uge 5 vil eleverne kunne opleve en række spændende og anderledes aktiviteter, som alle har udgangspunkt i kodning, programmering, problemløsning og kreativitet.

  I de to dage vil Skoletorvet derfor være omdannet til aktivitetsområde, hvor man som klasse eller mindre gruppe kan komme ned og prøve kræfter med både fysiske aktiviteter, spil og dataprogrammer.

  Herunder kan I læse mere om, hvad Hour of Code går ud på. I kan også selv prøve kræfter med forskellige spil og programmer derhjemme på https://hourofcode.com/dk  Hvad er Hour of Code?

  Hour of Code er een times introduktion til at programmere, designed for at afmystificere kode og vise at alle kan lære det grundlæggende. Prøv selv øvelserne.

  Hvorfor programmering?

  Alle elever bør have mulighed for at lære at programmere. Det hjælper til med at træne problemløsning, logik og kreativitet. Ved at starte tidligt, får eleverne et fundament for succes i et hvilket som helst karriereforløb i det 21. århundrede. Se mere baggrund og statistik på Code.org.
  Hvordan kan jeg deltage i Hour of Code?


  Hvem står bag Hour of Code?

  Hour of Code er organiseret af Code.org, en offentlig frivillig organisation dedikeret til at øge deltagelse i datalogi og programmering ved at gøre det tilgængelig i flere skoler, øge andelen af piger og kvinder, og elever fra etniske minoriteter. En stor koalition af partnere er gået sammen for at støtte Hour of Code. Den inkluderer bl.a. Microsoft, Apple, Amazon, Boys and Girls Clubs of America og det amerikanske «College Board».

   
 • Peter Thomsen den 19-01-2017
  PCB orientering
   
  PCB-renoveringen fortsætter i det nye år. 


   
  Kære forældre.


   
  Vi har i det forløbne år fjernet de PCB-holdige fuger i klasserne på første sal i bygning C, hvilket viste sig ikke at afhjælpe problemet. Kommunens rådgiver har over sommeren udført målinger og test til vurdering af hvilken kombination af tiltag, der skal til, for at niveauet falder og overholder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Resultaterne af dette bliver nu brugt til at renovere hele bygningen.
   
  Da hele bygningen skal renoveres på en gang og derfor har vi ny flyttet vores PLC over i vores store dramalokale og 9. årgang er flyttet over i D-bygningen.  Inden for et en måned eller to følger de øvrige klasser med og når vi tager den ny renoverede B-bygning i brug som har fået nyt tag og ny ventilation. Planen er, at håndværkerne går i gang inden for et par måneder, når alle klasser er omplaceret. Vi har inddraget nogle af vores IT-lokaler for at kunne være på skolen, men til gengæld får vi en del nyt IT-udstyr som så kan bruges i klasserne. Så samlet set er det en langt bedre løsning end skulle flytte i pavilloner.  
   
  Det er vigtigt at holde fast i, at hverken børnenes eller de voksnes sundhed er i fare her på skolen med de niveauer, der er målt i Bygning C.
Der vil fortsat være ekstra ventilation i lokalerne i bygningen og hertil kommer gennemført  hovedrengøring og løbende ekstra rengøring. Som personale opfordres vi desuden til at sørge for ekstra god udluftning hver morgen og i løbet dagen.


   
  Hvad har vi gjort?

  PCB’en på skolen blev konstateret i indeluften i foråret 2014 som led i Furesø Kommunes generelle screening af kommunale ejendomme. I luftprøverne fra bygning C stuen, 1. sal og 2. sal blev der påvist PCB i koncentrationer mellem 570- 2100 ng/m3, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen forpligter os til at nedbringe værdierne inden for et par år. 


  I løbet af 2016 er der gennemført forsøg med fjernelse af indvendige fuger og forsegling af kanter før ilægning af nye fuger, intensiv rengøring og indregulering og forbedring af ventilationsanlægget. 

   
  Kommunens rådgiver er Golder Associates som er førende indenfor rådgivning om PCB i relation til indeklima. Golder har siden 2009 været rådgivere på en række projekter, hvor det er lykkedes at sænke PCB-niveauet i indeklimaet.
   
  Hvad forventer vi at gøre nu?
PCB’en i indeluften skyldes afgasning fra byggematerialer, i dette tilfælde fra fugematerialer imellem vægelementer og mod loft. Hvis man ønsker at nedbringe PCB-koncentrationen i indeluften, er der principielt følgende muligheder eller kombinationer af flere tiltag: 

   
  1) Bortventilere gassen 

  2) Fjerne kilden til afgasning 

  3) Forsøge at indkapsle øvrige kilder (tertiært forurenede overflader) til afgasning 

  4) Nedbringe afgasningen fra tertiære kilder ved termisk stripning eller udskifte materialer med en væsentlig afgasning.   Jeg vender tilbage, når der igen er anledning til at gøre status. Hvis I har spørgsmål inden da, er I velkomne til at gribe fat i mig.
   
   
  Venlig hilsen


  Peter Thomsen
Skoleleder

  Lille Værløse Skole
   
   
 • Peter Thomsen den 19-01-2017
  PCB orientering
   
  PCB-renoveringen fortsætter i det nye år. 


   
  Kære forældre.


   
  Vi har i det forløbne år fjernet de PCB-holdige fuger i klasserne på første sal i bygning C, hvilket viste sig ikke at afhjælpe problemet. Kommunens rådgiver har over sommeren udført målinger og test til vurdering af hvilken kombination af tiltag, der skal til, for at niveauet falder og overholder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Resultaterne af dette bliver nu brugt til at renovere hele bygningen.
   
  Da hele bygningen skal renoveres på en gang og derfor har vi ny flyttet vores PLC over i vores store dramalokale og 9. årgang er flyttet over i D-bygningen.  Inden for et en måned eller to følger de øvrige klasser med og når vi tager den ny renoverede B-bygning i brug som har fået nyt tag og ny ventilation. Planen er, at håndværkerne går i gang inden for et par måneder, når alle klasser er omplaceret. Vi har inddraget nogle af vores IT-lokaler for at kunne være på skolen, men til gengæld får vi en del nyt IT-udstyr som så kan bruges i klasserne. Så samlet set er det en langt bedre løsning end skulle flytte i pavilloner.  
   
  Det er vigtigt at holde fast i, at hverken børnenes eller de voksnes sundhed er i fare her på skolen med de niveauer, der er målt i Bygning C.
Der vil fortsat være ekstra ventilation i lokalerne i bygningen og hertil kommer gennemført  hovedrengøring og løbende ekstra rengøring. Som personale opfordres vi desuden til at sørge for ekstra god udluftning hver morgen og i løbet dagen.


   
  Hvad har vi gjort?

  PCB’en på skolen blev konstateret i indeluften i foråret 2014 som led i Furesø Kommunes generelle screening af kommunale ejendomme. I luftprøverne fra bygning C stuen, 1. sal og 2. sal blev der påvist PCB i koncentrationer mellem 570- 2100 ng/m3, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen forpligter os til at nedbringe værdierne inden for et par år. 


  I løbet af 2016 er der gennemført forsøg med fjernelse af indvendige fuger og forsegling af kanter før ilægning af nye fuger, intensiv rengøring og indregulering og forbedring af ventilationsanlægget. 

   
  Kommunens rådgiver er Golder Associates som er førende indenfor rådgivning om PCB i relation til indeklima. Golder har siden 2009 været rådgivere på en række projekter, hvor det er lykkedes at sænke PCB-niveauet i indeklimaet.
   
  Hvad forventer vi at gøre nu?
PCB’en i indeluften skyldes afgasning fra byggematerialer, i dette tilfælde fra fugematerialer imellem vægelementer og mod loft. Hvis man ønsker at nedbringe PCB-koncentrationen i indeluften, er der principielt følgende muligheder eller kombinationer af flere tiltag: 

   
  1) Bortventilere gassen 

  2) Fjerne kilden til afgasning 

  3) Forsøge at indkapsle øvrige kilder (tertiært forurenede overflader) til afgasning 

  4) Nedbringe afgasningen fra tertiære kilder ved termisk stripning eller udskifte materialer med en væsentlig afgasning.   Jeg vender tilbage, når der igen er anledning til at gøre status. Hvis I har spørgsmål inden da, er I velkomne til at gribe fat i mig.
   
   
  Venlig hilsen


  Peter Thomsen
Skoleleder

  Lille Værløse Skole
   
   
 • Peter Thomsen den 13-01-2017

  Kære forældre

   
  Invitation til alle forældre
   
  Tirsdag 7. februar 2016 kl. 17.30 – 19.30 på skoletorvet.
   
  Lille Værløse Skole skal være et sted, hvor eleverne bliver så dygtige som muligt, og hvor elever og medarbejdere trives med hinanden og de opgaver, der skal løftes.
  Vores grundlæggende kerneydelse består i, at hver enkelt elev uanset baggrund, evner, styrker og svagheder har oplevet glæde og nysgerrighed ved læring og følt sig som en del af et trygt fællesskab gennem sine skoleår på Lille Værløse Skole.
   
  Mod nye mål
  Skolen har fået en ny profil. ”Mod nye mål” er blevet til i dialog med alle medarbejdere, skolebestyrelse og elevråd.
  Vi ønsker at videreudvikle og konkretisere vores vision ‘Mod nye mål’, der har skabt et værdisæt for skolen og FFO’ens arbejde og indhold. Vi ønsker at skabe et fælles situationsbillede for skolens medarbejdere og ledelse.
   
  Til dette formål inviteres alle forældre til en vidensdelingsaften, hvor forældrene har mulighed for at klæde skolebestyrelsen på i forhold til vores fælles arbejde på Lille Værløse Skole og FFO.
   
  Aftenen byder på følgende program:
   
  1. Formand for skolebestyrelsen Bettina Møller aflægger ”formandens beretning” hvori der gøres status for skolens virke og visioner for fremtiden.
   
  2.  Skoleleder Peter Thomsen og FFO leder Allan Beekhuijzen komplimenterer ”formandens beretning” med glimt fra hverdagen og folder vores vision ud fra et medarbejderperspektiv.
   
  3. Herefter vil skolebestyrelsen være værter for 7 rundbordsamtaler hvor følgende 7 temaer sættes i spil. Vi vil som skole og bestyrelse gerne klædes på i forhold til, hvordan forældrene ser på disse temaer. Gode input og nye ideer efterspørges og det vil danne grundlag for skolebestyrelsens og medarbejdernes virke i den kommende tid.  
  Temasamtaler med lidt frugt og chokolade ved bordene.  Der er 7 skolebestyrelsesværter med hver sit tema. Hvis temaet er udtømt kan man gå videre til næste tema. (Mere om det på mødet)
   
   
  • Kommunikation - hvad vil vi vide? Hvem skal fortælle os det? Hvordan skal de så gøre det?
    
  • Fysiske rammer - ude og inde. Hvad skal være til stede? Hvorfor er det vigtigt? Hvad skal det bibringe vores børn i deres dag på skolen/FFO?
    
  • Lektier - hvordan går vi til lektierne? Hvordan følger vi med i, om vores børn når noget i fokustid?
    
  • Mod nye mål - hvad vækker det 'slogan' for tanker? Betyder det overhovedet noget?
    
  • Motivation - hvordan motiverer skolen/FFO'en vores børn til at lære, være gode kammerater, håndtere konflikter og sætte pris på positive tiltag? Hvordan motiverer vi vores børn til at være aktive og deltagende i deres tid på skolen/FFO?
    
  • Rummelighed - er skolen rummelig? Er vi forældre rummelige? Hvordan kan vi hjælpe vores børn til at være rummelige?
    
  • Åbent tema - faglighed, dannelse, traditioner og forventninger.

   Herefter plenumopsamling og affrunding af aftenen.
   
  Velkommen til en fælles aften
   
   
  På vegne af skolebestyrelsen
  Peter Thomsen
   
   
 • ikon
  Louise Dreyer den 13-01-2017
   SKOLEBODENS MENUPLAN FOR UGE 3 laugh

  MANDAG: KEBABSPYD M/ PASTASALAT
  TIRSDAG: CHILI CON CARNE M/ RIS
  ONSDAG: PITABRØD M/ SKINKE , TUN EL. FALAFEL + 1 STK FRUGT
  TORSDAG: LAKS M/ STUVET SPINAT , KARTOFLER OG GRØNT
  FREDAG: HAKKEBØF M/ OVNKARTOFLER , PEBERSOVS OG GRØNT
 • ikon
  Jette Pia Clausen den 10-01-2017

  Elsker du at skrive?

  ... så tilmeld dig "Skriveværkstedet" på

  Farum bibliotek!

  Skrivekursus for unge i alderen 13-16 år (eller 7.-9. klasse)

  21. februar - 11. april / Tirsdage 16.30 - 18.00

  ELLER TILMELD

  DIG VIA MAIL

  [email protected]

  Se bilag

 • ikon
  Jette Pia Clausen den 09-01-2017

   

  TEAMBALL FAMILIE FUN CUP

  LØRDAG 11. MARTS 2017 KL. 10-14 I FARUM ARENA

  GRATIS ved tilmelding senest 31. januar 2017

  FURESØ TEAMBALL FAMILIE FUN CUP

  LØRDAG 11. MARTS KL. 10-14

  TILMELDING: www.teamball.dk/familie

  GRATIS ved tilmelding senest 31. januar

  NYHED 2017: Gratis tilmelding til firma event for forældre til børn i Furesø kommune: Firma event torsdag 9. marts kl. 17-21 i Farum Arena.

  Tilmelding på www.teamball.dk/
  firma, brug kode Furesø og skriv navn på dit barn, skole og klasse.

  Se bilag...

 • Peter Thomsen den 22-12-2016
 • Peter Thomsen den 16-12-2016
 • Peter Thomsen den 16-12-2016
 • 19-01-2017
  15:20-17:05
  Skole-hjemsamtaler 7. a januar 2017 · 7A
  1
 • 20-01-2017
  12:00-16:30
  Ekskursion - Film X (HT-kort + rejsekort) · 7A
  1
 • 23-01-2017
  9. årgang laver projektopgave · 9X · 9Y
  1
 • 23-01-2017
  -18:35
  Skole-hjemsamtaler 7. a januar 2017 · 7A
  1
 • 24-01-2017
  9. årgang laver projektopgave · 9X · 9Y
  1
 • 24-01-2017
  08:00
  Morgensamling for 0. - 6. årgang (Vært Sebastian) · 0A · 0B · 0C · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 3A · 3B · 4X · 4Y · 4Z · 5A · 5B · 6A · 6B
  1
 • 25-01-2017
  9. årgang laver projektopgave · 9X · 9Y
  1
 • 26-01-2017
  9. årgang laver projektopgave · 9X · 9Y
  1

PLC er fyttet

Så er PLC næsten færdige med at flytte. Vi åbner mandag d.9/1, hvor vi afprøver vores nye bippesytem. Vi glæder os til at komme i gang med det nye år, der starter med Week of code, it-patrulje, Fip på 7.årgange og skak.

Besøgstæller

276362

Værløse afdeling

Jonstrup afdeling