Ressourceteamet Lille Værløse Skole

Mål med ressourceteamet
Alle børn og voksne skal trives og have de mest optimale muligheder for læring
• Børnene skal blive så fagligt dygtige som muligt
• Børnene skal videreudvikle sociale kompetencer gennem samvær med andre.
• De voksne skal have gode muligheder for at udvikle deres faglige kompetencer.
Centret skal være et sted for inspiration og nysgerrighed og udveksling af erfaring.

Formålet er:
• At de ekstra ressourcer der er til stede på skolen skal bruges fleksibelt og dynamisk og derved undgå spild.
• At den mere præcise tildeling af ressourcer betyder større udbytte af undervisningen, både for den enkelte og for hele klassen.
• At de medarbejdere der får opgaverne udvikler faglige kompetencer til at kunne videreformidle/sparre/vejlede kolleger og dermed være med til at videreudvikle hele skolens læringsmiljø.