Basishold på Lille Værløse Skole

Vi har i de seneste måneder startet vores nye basishold op på Lille Værløse Skole, hvilket har givet en masse nye erfaringer og oplevelser. Vi er stolte over, at vi er nået frem til en rigtig god løsning, hvor de nye børn på skolen får de bedste rammer og muligheder for at blive en del af skolens liv og fællesskab.

 

Et basishold er et hold for børn, der har deres sproglige udgangspunkt et andet sted i verden og derfor først skal have målrettet undervisning og træning i dansk og danskfaglige aktiviteter, før de kan fortsætte deres skolegang på de årgange, hvor de aldersmæssigt hører til.

 

Eleverne på vores basishold har vidt forskellige baggrunde og ophav i bl.a. Portugal, Tyrkiet, Rumænien, Syrien mv. Vi har i øjeblikket 14 børn fordelt på to hold efter alder.

Som lærer og koordinator for holdet har vi ansat Tina Jaafar, der har en masse erfaring på inklusions- og andetsprogsområdet fra Københavns Kommune. Sammen med hende har vi Susanne Bundgaard, som flere kender i forvejen som underviser og vikar på skolen, og Navid, der har skiftet sine timer på Toppen ud med fuld tid hos basisholdene. Endelig har vi også tilknyttet Hamide, der førhen har beskæftiget sig med andetsprogsundervisning på skolen, og som nu lægger sin tid sammen med basisholdbørnene i FFO’en.

 

Når elever på basisholdet har tilegnet sig kompetencer og sprogforståelse i en grad, hvor de kan overgå til skolens almindelige klasser, påbegynder de et indslusningsforløb, hvor det er muligt at prøve kræfter med klasseundervisningen og lære de nye klassekammerater at kende. Sideløbende koordinerer skolens andetsprogslærere den indsats, der skal til, for at sikre fortsat støtte ud fra elevernes behov.

 

Vi er rigtig glade for, at vi på Lille Værløse Skole kan tilbyde disse rammer for de nytilkomne elever, samtidig med at vi som skole kan udvide og nuancere vores fællesskab.

 

Skoleledelsen