Mod nye mål på

Lille Værløse Skole

Velkommen til vores nye sider "MOD NYE MÅL"

Vi har 4 perspektiver: Barnets, forældrenes, medarbejdernes og endelig "Husets".  Under de 4 perspektiver kan den som søger information om vores skole og FFO, så læse om hvilke mål og indsatser der for ens eget perspektiv.

Skolens medarbejdere, elevråd og skolebestyrelse har sammen bidraget til skolens nye profil "MOD NYE MÅL".

Vi glæder os derfor til at vise resultatet frem.

 

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

 

 

Tilbud til barnet/eleven

 

Trivsel


Skolen og FFO arbejder målrettet med elevernes trivsel

Mål: At være at tage aktiv del i undervisningen og sit eget liv og trives både i skolen og hjemme.

 

Faglige og sociale udfordringer tilpasset eleven

Mål: Indskoling – At lære at gå i skole, at lære at læse, skrive. Mellemtrin – Forsat, at lære, udvikle kreative evner. Udskoling – Faglighed, ansvarlighed og selv tage ansvar for det man lærer. Samarbejdet i grupper

 

Lejrskole på mellemtrinnet og i udskolingen

Mål: Lære på nye måde med fokus på fælles oplevelser og aktiviteter

 

Gode venner i klassen/årgangen

Mål: Vi prioriterer fællesskabet både i klassen, på årgangen og på skolen

 

De voksne er der for dig

 

Forståelse for barnet

 

Mangfoldighed er en ressource

 

Heltetræning forløb

Mål: Bliv en rigtig helt og en god kammerat

 

Målrettet indsats mod mobning                       

Mål: At alle børn trives i et stærkt fællesskab

 

Vi tager hensyn og taler pænt til hinanden     

 

Tryghed i fokus både for store og små elever.                          

 

Venner – Vi prioriterer fællesskabet                

Mål: Ingen er alene – Venskabsklasser på kryds og tværs ”op og ned” .

 

Venskab/trivsel – sundhed/bevægelse/konflikthåndtering og sprog. (de fine ledetråde)       

Mål: At målrette/tydeliggøre aktiviteter

 

Vi har sammenhold på skolen

Vi er et godt team                     

Læring


Små klasser

Mål: Mere tid til den enkelte elev

 

Variation og bevægelse i undervisningen

Mål: alle bevæger sig hver dag og oplever en spændende undervisning og FFO

 

Flotte faglige resultater og dygtige lærere og pædagoger.

 

Faglige og sociale mål tilpasset eleven

Mål: At alle bliver fagligt udfordret og lærer så meget de kan

 

Elevsamtaler   

Mål:  At aftale og følge op på sociale og faglige mål for den enkelte elev.

 

Tydelige og engagerende voksne                     

Mål: Klare mål, rammer, nærværende, omsorgsfulde

 

Åben skole

Mål: At lære i samspil med andre.  At opnå viden om verden udenfor

 

Fokustid

Mål: Lektiehjælpsværksteder med engagerede/kvalificeret medarbejdere  

Aktiviteter


Ugentlige morgensamlinger

Mål: Fælleskab mellem alle årgange med optræden, sange og indslag

 

Udeskole

Mål: Mange ture ud af huset

 

Elevråd

Mål: At lærer eleverne om demokrati og medbestemmelse

 

Skolepatrulje

Mål: Sikker skolevej for alle og fælleskab/ansvar skolepatruljens elever.

 

Elevmægler korps

Mål: De store hjælper de små

 

Skoleboden

Mål: At kunne købe sund og overvejende  økologisk mad i skoletiden

 

IT-patrulje

 

K-fag/valgfag

Mål: At lære kreativt, at lære med hjerne og hjerte, at styrke fællesskabet på tværs af klasser og årgange.

 

 

Traditioner


Mål: Skabe nye traditioner og fastholde eksisterende gode traditioner

 

Aktivitetsdag for 0. – 5. klasse

 

Kartoffeluge 0. -3. klasse i FFO1

 

Sports på tværs. Idrætsaktiviteter  0. – 3. kl. i FFO

 

Ude aktiviteter 0. – 3. kl. FFO1.  Bål, ude

 

Jul, fastelavn, Lucia, påske 

 

Gallafest i udskolingen

 

Featureuge

 

Julefest 0. – 9. kl. FFO1, Toppen, klub 24

 

Sommerfest 0. – 9. kl. FFO1, Toppen, klub 24

 

Faglokaler


PLC – Biblioteket

Mål: At formidle viden til eleverne på en spændende og inspirerende måde og understøtte elevernes læring.

 

Dramasal

Store hal og lille hal

Lego faglokale

Fysik

Natur og teknologi

Biologi

Billedkunst

Musik

Skoletorv

Fællesområde Oasen i indskoling

IT


Syv IT-lokaler

Projektor og computer  i alle klasser

 

Udeområder


Mål: Plads til at udfolde sig kreativt og fagligt og inspirere til bevægelse

Legeplads

Parkurbane

Fodboldbane

Svævebane

Udendørs multibane

Overdækket bålsted

Leg på streg

Grøn bakkeområde

Højbede/skolehave

Forhindringsbane

400 m løb

Streetbane

Basket bane

Ostefelter

Matematikfelter

Lille og store skolegård

Store skolegård

Klatrestativ

Naturlegeplads

Sandkasse

Tæt på skov og sø

FFO


FFO 1 klub

Leg, udflugter, værkstedsaktiviteter,  udeliv, sport og bevægelse, omsorg, traditioner

 

Toppen/FFO 2

Konfliktløsning, relation, snakke, traditioner, aftenåbent, udflugter, værksteder, sport og bevægelse

 

Klub 24/FFO 3

Computer, kærester, apps, fodbold, billard, fællesskab på tværs af skolerne, sport og bevægelse, fester

 

FFO - 3. klasse base

Mål: At blive klubparat

Værksteder FFO


Faglokaler FFO 1

Træværksted

Lerværksted

It-værksted/lego

3. klasse base, FFO1                 

Mål: At blive klubparat

Faglokaler FFO 2 / Toppen  - Træværksted - Spilværksted

 

Jonstrup


Grønne områder

Legeplads

Multibane