Mod nye mål på

Lille Værløse Skole

Velkommen til vores nye sider "MOD NYE MÅL"

Vi har 4 perspektiver: Barnets, forældrenes, medarbejdernes og endelig "Husets".  Under de 4 perspektiver kan den som søger information om vores skole og FFO, så læse om hvilke mål og indsatser der for ens eget perspektiv.

Skolens medarbejdere, elevråd og skolebestyrelse har sammen bidraget til skolens nye profil "MOD NYE MÅL".

Vi glæder os derfor til at vise resultatet frem.

Venlig hilsen

Peter Thomsen

Skoleleder

 

 

Tilbud til/fra medarbejderne

 

Arbejdsmiljø  


Engagerede kollegaer              

Fællesskab, ligeværd                

Kollegialt sammenhold og medarbejdertrivsel.

Ingen faste pladser på personalerummet

Anerkendende miljø

Eksperimenterende arbejdsmiljø – vi er ikke bange for at prøve nyt               

Sparring og feedback               

Åbenhed og tillid mellem den prof. og ledelsen. Respektfuld

Godt arbejdsmiljø - høj social kapital – meget lavt sygefravær                        

Medindflydelse og dialog og tillid                     

Tryghed og synlighed omkring opgaver og tid                          

Stor Indflydelse på opgaver den enkelte skal løse                    

Pædagoger og lærere kan henvende sig frit til ledelsesteamet

Tæt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledelse, tekniske servicemedarbejdere og kontoret                    

Nærvær og empati for hinanden

Vi gør det, dr giver mening     

Tage fælles trivsel alvorligt

Mulighed for at købe frokost i skoleboden

Traditioner: Sommerfest, julefrokost osv.

Åbenhed i ledelsen for henvendelse fra elever, medarbejdere og forældre  

 

Medarbejderpleje


Sociale arrangementer

Følordning

Personalegoder

Fester

God stemning og godt humør, respekt, snak, støtte, ikke stå alene.

Både ledelse og kollegaer

 

Engagement og faglighed


Målrettet efteruddannelse af medarbejdere

Mulighed for løbende kompetenceløft via kurser og vidensdeling

Faglig sparring i de faglige udvalg

Tværfagligt arbejde og tid til samarbejde blandt faggrupper, fælles møder, ture, projekter

Kreativitet og mangfoldighed går hånd i hånd                          

Åbenhed, plads til forskelligheder ”Vi styrker læring sammen”                        

Højt fagligt professionelt læringsmiljø. Høj faglighed og linjefagsdækning

Professionalisme og stort fokus på faglighed og trivsel er i top

Metoder til konfliktløsning

Høj linjefags uddannede

Ressourcecenter både for pædagoger og lærere

Ambitioner og visioner for elever og lærere

Forpligtende samarbejde forældre/skole imellem                                              

Lærerne råder over personlig computer eller Ipad

Innovativt aktivt.  PLC – pædagogisk læringscenter (bibliotek)                        

Me-book vidensdeling og aktionslæring

                

          

Ledelse


Fleksibilitet, mål og rammer i en anerkendende blanding

Dygtige, kompetente og venlige medarbejdere i administration

God ”fælles forståelse” i forhold til Furesø Lærerkreds med 35 timeres tilstedeværelse pr. uge

Ledelsesteam med fokus på ordentlighed, relationer og læring